×
Danh mục menu ×

LOADING IMAGES
Dầu máy nén khí Atlas Copco #2901170100Dầu máy nén khí Atlas Copco #2901170100Dầu máy nén khí Atlas Copco #2901170100Dầu máy nén khí Atlas Copco #2901170100

Dầu máy nén khí Atlas Copco #2901170100

Liên hệ

Dầu bôi trơn máy nén khí  Atlas Copco Roto Xtend duty fluid mã 2901 1701 00 ,là dầu  gốc tổng hợp dùng cho máy nén khí Atlas Copco trục vít có dầu.

Dầu bôi trơn máy nén khí  Atlas Copco Roto Xtend duty fluid mã 2901 1701 00 ,là dầu  gốc tổng hợp dùng cho máy nén khí Atlas Copco trục vít có dầu.

Mã danh điểm 2901 1701 00 
Tên tiếng Anh: Roto-Xtend Duty Fluid 
Thời gian dùng  8,000 giờ  hoặc 2 năm tùy điều kiện nào đến trước.
Dung tích  Can 20 L
Môi trường làm việc 0C - +46C
Ứng dụng Cho các dòng máy Atlas Copco : GA-GX-GR-GN

 

Roto-Xtend Duty Fluid mã 290117100

 

Phụ tùng máy nén khí Atlas Copco

0903 246 456